Новости

Истекува рокот за поднесување годишна даночна пријава

Сите граѓани кои не поднеле годишна даночна пријава за остварени дополнителни приходи во текот на 2014 година тоа може да го сторат уште денеска. Крајниот рок за поднесување Годишна даночна пријава е 15 март, но бидејќи овој датум годинава беше во недела пријавата може да се поднесе и денеска, понеделник. …

Повеќе »