Почетна / Вести / УСАИД-Климатските промени од година во година со се поголемо влијание

УСАИД-Климатските промени од година во година со се поголемо влијание

Климатските промени од година во година се повеќе влијаат на земјоделските посеви и сточарството. Со цел земјоделците од руралните средни полесно да се прилагот на овие временски услови и соодветно да ги заштитат своите посеви формирани се Локалните акциски групи.

За успешно спроведување на стратегии и мерките за заштита на земјоделските производи освен ЛАГ потребна е голема помош и од општините, деловниот и невладиниот сектор. Дел од мерките веќе се претставени пред земјоделците и сточарите и истите можат да се користат бидејќи не го оптоварураат буџетот.

Во југоисточниот регион во кој влегуваат општините Богданци Валандово и Дојран формирана е Локална акциска група Бојмија покрај земјоделството од голема важност и развојот на туризмот.

Во источниот и југоисточниот се формирани 4 Локални акциски групи во кој се опфатени 17 општини од вата регион. Овој проект за адаптација на земјоделството кон климатските промени е подржан од УСАИД.

За Канал Плус Телевизија

Можеби ќе ве интересира

Отворен е повикот за Ораторски денови на Славјански Универзитет

Факултетот за правни науки при Меѓународен Славјански Универзитет ,,Гаврило Романович Державин“ Свети Николе – Битола …