Почетна / Вести / Студент развил техника со која се дијагностицира карциномот со само една капка крв!!!

Студент развил техника со која се дијагностицира карциномот со само една капка крв!!!

Студентот на Харвард Нил Дејви развил  неинвазивна техника која овозможува дијагностицирање на карциноми. Техниката вклучува инјектирање на крв во уред кој ги инкапсулира поединечно клетките од крвта земена од пациентот. Откако се инкапсулираат клетките се употребува полимераза верижна реакција за да се таргетираат фрагментите на карциногената  ДНК. По таргетирањето се амплифицираат кон флуоресцентен излез на уредот и така со помош на ласер се визуелизираат според светлината клетките со карциногена ДНК . Со оваа техника карциномот се дијагностицира без земање биопсија која во некои случаи го забрзува  растот на карциномот. Оваа техника е тестирана на карцином на простата и колоректален карцином.

 

 

За Маријана Коцева - Штип

Можеби ќе ве интересира

Отворен е повикот за Ораторски денови на Славјански Универзитет

Факултетот за правни науки при Меѓународен Славјански Универзитет ,,Гаврило Романович Державин“ Свети Николе – Битола …