CIVITAS
Ментално Здравје

„Се борев со социјалнта анксиозност целиот свој живот…

Во ова видео сликовито е опишано едно индивидуално искуство при справување со социјалната анксиозност, преку предизвикување и соочување со својот најголем страв – самоизложувањето.

Related posts

ДЕБАТЕН ФОРУМ ЗА МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ ОД ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛЕН И СПИРТУАЛЕН АСПЕКТ

Роботот кој им помага на хендикепираните лица самостојно да се хранат

Подобрeте го критичкото мислење