ДЕЦА ОПИШУВААТ КАКО ИЗГЛЕДА ЉУБОВТА

Погледнете како тие ја опишуваат љубовта…